Recent Posts

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
อยากหาลองซื้อมั้งครับ
3
มีราคาหรือลายละเอียดอะไรเพิ่มเติมหรือไม่
4
News & Announcements / Re: สอนขึ้นงาน 3D
« Last post by Isidonoi on July 06, 2018, 03:11:05 PM »
ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ดีที่จะทำให้หลาย ๆ คนได้รับประโยชน์มากมาย
5
ราคาในการซ่อมอยู่ขนาดเปล่าครับ
6
News & Announcements / Re: สอนขึ้นงาน 3D
« Last post by LoryBegay on May 11, 2018, 03:18:03 PM »
สอนที่นั้นอย่างเดียวเลยหรอครับ ผมอยู่ กทม. เสียใจ
7
เครื่องอะไรเหรอครับ ทำไมผมมองไม่เห็นครับ
8
เปียกอีกแล้วนะครับ แต่ก็ดีเมืองไทยอากาศมันร้อน
9
เจาะรูกล่องคอลโทรลอุปกรณ์

10
News & Announcements / สอนขึ้นงาน 3D
« Last post by sheep on January 08, 2018, 12:16:03 PM »
13-14 มค. 61 สอนขึ้นงาน 3D จ.นครสวรรค์ครับ (ต่อยอดจากการตัดงานละเอียดขึ้นรูปพาร์ท)
.
หัวข้อ
.
- การใช้เครื่องมืองาน 3D
- การขึ้นงาน 3D ให้ตรงขนาดที่ต้องการ
- การกัดงานที่มีความหนาชิ้นงานมากกว่าความสูงเครื่อง
- ปัญหาที่เจอระหว่างกัดงานและการแก้ปัญหา
- การลงทูลให้ใช้เวลากัดงานน้อยที่สุด
.
สนใจติดต่อสอบถามครับ
.
*-ผู้เข้ารับการสอน อย่างน้อยควรมีพื้นฐาน การขึ้นรูปเส้นเวคเตอร์ตามขนาดได้
.
Lexarts
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Link Exchange: www.maesod.com